Медичним працівникам

teeth

Професор Каріне Непорада: Наше здоров’я залежить від стану мікрофлори порожнини рота

Щодня ми снідаємо, обідаємо й вечеряємо, та навіть не замислюємося, який складний шлях проходить їжа для того, щоб бути корисною нашому організмові. Довідаймося, що ж відбувається після того, як ми починаємо пережовувати шматочок яблука (хліба, моркви), як склад мікрофлори порожнини рота впливає на наше здоров’я і як уберегти себе від стоматологічних захворювань.

Пробіотики: актуальні питання конструювання і клінічного застосування

Шановні відвідувачі сайту!
Ви перші читачі нової статті лауреатів премії ім. І.І. Мечникова НАН України проф. Янковського Д.С. і к.т.н. Димент Г.С. «Пробіотики: актуальні питання конструювання та клінічного застосування». Ми поважаємо своїх читачів, тому пропонуємо Вашій увазі серйозну наукову працю, для осмислення якої Вам знадобиться докласти певних зусиль. Але ми впевнені, що якщо Ви наберетеся терпіння і вдумливо прочитаєте цю статтю, вона принесе Вам величезну користь. Ви станете більш уважно ставитися до свого здоров’я і розберетеся «хто є хто в світі пробіотиків».

На зорі зародження життя: роль глинистих мінералів

Стаття присвячена творчій ролі глинистих мінералів, яка проявляється у всіх ланках біосфери. Глини – це природний продукт, який благотворно впливає на всі живі організми: мікроби, рослини, тварин і людину. Використання глин в медичних цілях відомо з часів Галена, Авіценни, Гіппократа, Аристотеля, Діоскорида, Плінія, Марко Поло. На думку ряду дослідників, глина несе в собі колосальний енергетичний потенціал цілющого дії, закладений Природою в період геологічного формування Землі. В даний час спектр засобів «глинотерапії» збільшується з кожним роком. Створення нових високоефективних і безпечних препаратів на основі глинистих мінералів набуває все більшої актуальності.

Професор Єлизавета Шунько: Cучасна концепція профілактичного та терапевтичного застосування пробіотиків у формуванні перинатального здоров’я у вагітних та новонароджених

Cучасний стан екології довкілля, несприятливий вплив соціально-економічних чинників на стан здоров’я людини гостро ставлять перед суспільством питання щодо подальшого збереження здоров’я, передусім внутрішньоутробного плода та новонародженої дитини. Стан дитини під час народження визначається багатьма чинниками, серед яких важливе значення мають репродуктивне здоров’я матері та батька, перебіг вагітності, ведення пологів, фізіологічна адаптація новонародженого за умов необмеженого контакту з матір’ю, раннього початку грудного вигодовування, підтримки винятково грудного вигодовування до 6 місяців.

Професор Сергій Крамарев: Захисні функції мікрофлори кишечнику

Мікрофлора травного тракту людини налічує близько 1000 видів мікроорганізмів, вміст яких у різних його відділах коливається від 103 до 1012 КУО/мл. Найповніше вивчено мікрофлору товстої кишки, що нараховує близько 1012 КУО/мл мікроорганізмів. Нормальна мікрофлора слизових оболонок є одним із ключових чинників захисту організму людини від різних інфекційних і токсичних впливів.

Профілактика порушень здоров’я у матерів та їх новонароджених шляхом прийому мультикомпонентних пробіотиків

Для збереження та поліпшення здоров’я новонароджених та дітей перших місяців життя велике значення мають заходи запобігання інфекційним захворюванням у матерів під час вагітності та пологів, забезпечення сприятливих умов для формування в новонароджених фізіологічних мікробіоценозів слизових оболонок та шкіри, а також підтримка їх складу та функцій у подальшому.
Виходячи з уявлень про значущість фізіологічної мікрофлори організму матері як джерела еубіозу дитини, великого значення набуває профілактика та лікування дисбіотичних станів у вагітних і породілей для профілактики патологічної мікробної колонізації новонароджених і немовлят. Особливо важливим це є для жінок з екстрагенітальною та акушерською патологією, в яких, за нашими попередніми даними, частота порушень у складі основних біотопів становить понад 68%.

Мультипробіотикотерапія в стоматології

Відомо, що проксимальний відділ травного каналу, зокрема порожнина рота, відіграє провідну роль у формуванні мікробіоценозу всіх біотопів системи травлення. За кількістю мікроорганізмів вона посідає друге місце після товстої кишки. Тому нормалізація біоценозу порожнини рота є конче потрібною передумовою функціонування всієї системи травлення та формування фізіологічної мікробної системи травного тракту. Мікробний чинник є головним у розвитку багатьох стоматологічних захворювань, зокрема хронічного генералізованого пародонтиту. Відомо, що поширеність захворювань тканин пародонта серед населення становить понад 95%.

Щоб бути здоровим надважливо проводити профілактичні заходи запобігання патологічним змінам в ендомікроекології вагітних, породілей та новонароджених

Роль пробіотиків для здоров’я людини добре відома нашим читачам. Ми детально обговорювали зазначене питання з провідними фахівцями цієї галузі, зокрема, з професором Дмитром Янковським, академіком Володимиром Широбоковим та ін. Сьогодні наша розмова про раціональне використання пробіотиків з авторитетним клініцистом у галузі педіатрії, доктором медичних наук Сергієм Кривопустовим — професором кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Хто є хто у світі пробіотиків?

«Наперед установлена гармонія»… Цей вираз математика та філософа Лейбніца, у сенсі надзвичайно цікавої та плідної науково-практичної конференції «Мікробна екологія людини. Сучасні стратегії використання пробіотиків», що відбулася нещодавно в Києві, постає її гаслом. Адже симбіотичне співіснування людини й мікробної спільноти, їхня біологічна співдружність в умовах ХХІ століття вимальовуються запорукою надійності терапії в багатьох напрямах сучасної медицини і передовсім у повноцінній естафеті буття: здорове дитинство — продуктивний зеніт життя — тривале гармонійне довголіття, захищені мультипробіотиками.

Мультипробіотики і здоров’я

Зважаючи на безупинне підвищення рівня захворюваності населення, проблема поліпшення якості охорони здоров’я сьогодні є надактуальною і потребує конкретних кроків та дій. Одним із найперспективніших напрямів поліпшення здоров’я є мікробна екологія людини. Адже під впливом багатьох агресивних чинників зовнішнього середовища (забруднене повітря, неякісні продукти харчування та вода, зловживання фармацевтичними препаратами тощо) в більшості населення порушена внутрішня мікрофлора організму.

Здоров’я і довголіття закладається з дитинства

Головна роль у цьому відводиться внутрішній мікрофлорі організму. Роль пробіотиків (живих мікробіологічних харчових добавок, які уражають шкідливі мікроорганізми, відновлюючи мікробний баланс кишківника) для здоров’я людини добре відома нашим читачам. Ми детально обговорювали зазначене питання з провідними фахівцями цієї галузі, зокрема, з професором Дмитром Янковським, академіком Володимиром Широбоковим та ін. Сьогодні наша розмова про раціональне використання пробіотиків з авторитетним клініцистом у галузі педіатрії, доктором медичних наук Сергієм Кривопустовим — професором кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.