Література

  • No categories
microbiom-news

“Микробиом” – нова книга про унікальне микробне співтовариство планети Земля

«Микробиом» – назва нової книги вчених-мікробіологів доктора біологічних наук, професора Д.С. Янковського, академіка НАН та НАМН України В.П. Широбокова, кандидата технічних наук Г.С. Димент. В монографії розглянуті різні сторони життєдіяльності унікального мікробного співтовариства планети, як домінуючої ланки біосфери та середовища мешкання інших організмів, у тому числі та людини.