Профілактика порушень здоров’я у матерів та їх новонароджених шляхом прийому мультикомпонентних пробіотиків

Ю.В. ДАВИДОВА,
О.М. МУКВІЧ,
Л.І. ОМЕЛЬЧЕНКО.

Для збереження та поліпшення здоров’я новонароджених та дітей перших місяців життя велике значення мають заходи запобігання інфекційним захворюванням у матерів під час вагітності та пологів, забезпечення сприятливих умов для формування в новонароджених фізіологічних мікробіоценозів слизових оболонок та шкіри, а також підтримка їх складу та функцій у подальшому.

Серйозне занепокоєння викликає той факт, що в останні роки значно зросла частота виявлення дисбіотичних порушень вагінальної мікрофлори у вагітних. Це призводить до високого ризику переривання вагітності, затримки розвитку плода, а також збільшує частоту і тяжкість гнійно-септичних післяпологових захворювань та порушує процеси формування фізіологічних біоценозів новонароджених.

Виходячи з уявлень про значущість фізіологічної мікрофлори організму матері як джерела еубіозу дитини, великого значення набуває профілактика та лікування дисбіотичних станів у вагітних і породілей для профілактики патологічної мікробної колонізації новонароджених і немовлят. Особливо важливим це є для жінок з екстрагенітальною та акушерською патологією, в яких, за нашими попередніми даними, частота порушень у складі основних біотопів становить понад 68%.

На сьогодні назріла нагальна потреба перегляду традиційної стратегії і тактики класичної медицини, спрямованої на знищення мікрофлори, що притаманна організму здорової людини, та концентрації уваги до відновлення дружніх взаємовідносин із позитивними мікроорганізмами, про оздоровлювальну дію яких набуто значну кількість переконливих даних. Сучасна наука і клініка мають достатні можливості для повернення дітям і дорослим мікроекологічного здоров’я.

У ДУ «ІПАГ НАМНУ» розроблено комплексний підхід до профілактики перинатальних інфекційних ускладнень під час вагітності та в ранній неонатальний період. Це дає можливість значно поліпшити стан здоров’я вагітних та їхніх дітей, у тому числі й жінок з тяжкою серцево-судинною патологією, цукровим діабетом, ускладненим перебігом вагітності (невиношування, передчасні пологи та ін.). Подібний контингент потребує проведення всеохопної системи антенатальної охорони плода з обов’язковим наданням рекомендацій з профілактики порушень формування фізіологічної мікрофлори в організмі дитини.

Основою для розробки такої системи стали отримані нами дані про те, що порушення мікробного пейзажу кишечнику в дітей перших місяців життя здатне не лише ускладнювати перебіг різних гострих захворювань, а й сприяти хронізації і знижувати адаптаційні можливості та загальний рівень здоров’я.

Під час аналізу стану здоров’я дітей першого року життя з порушенням мікрофлори основних біотопів встановлено високу частоту розвитку в них інфекційних захворювань (94,4%), функціональної та органічної патології ШКТ (82,9%), аліментарно-залежних станів (95,5%) та алергійних (або псевдоалергійних) процесів (29,7%).

Важливе значення має допологова профілактика безконтрольного заселення біотопів слизових оболонок кишечнику новонародженого потенційно патогенними мікробами, оскільки сформовані вроджені дисбіози важко піддаються корекції й сприяють збільшенню контингенту дітей, а згодом і дорослих з хронічними інфекційними захворюваннями ендогенного характеру.

Тому заходи щодо запобігання формуванню дисбіозів треба розпочинати з перших днів життя як за рахунок пропаганди грудного вигодовування, так і шляхом застосування пробіотичних продуктів та препаратів.

Як результат комплексних досліджень у парах мати—немовля в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» розроблено комплексний підхід до профілактики перинатальних ускладнень на етапі підготовки до вагітності, під час вагітності та в ранній неонатальний період. Однією із його складових є сучасні лікувально-профілактичні схеми мікроекологічної корекції із застосуванням мультикомпонентних пробіотиків групи «Симбітер».

Методика допологової підготовки вагітних групи високого перинатального ризику проводиться таким чином: за 2 місяці до настання вагітності вводять «Симбітер концентрований» інтравагінально (тампоном) по одній дозі протягом 8—10 днів. Одночасно жінка приймає препарат рег оs 20 днів по одній дозі після їди. Крім цього, в кожному триместрі вагітності бактеріальний концентрат «Симбітер концентрований» призначається жінкам перорально протягом 10—20 днів. Протягом усього подальшого терміну передпологової підготовки жінка приймає кисломолочний продукт «Симбівіт» — 300—500 мл на добу, вранці натщесерце і ввечері (перед сном).

Проведення такої передпологової підготовки жінок груп ризику дає змогу знизити частоту післяпологових ускладнень і сприяє нормальному формуванню мікробіоценозів новонародженого.

Послідовна мікробіологічна корекція, розпочата у вагітних, повинна тривати у матерів-годувальниць у разі визначення категорій жінок груп ризику щодо розвитку дисбіозів у їхніх новонароджених.

Після пологів породілля з високим ризиком розвитку дисбіозів має продовжити отримувати курси мультикомпонентних пробіотиків протягом 20 днів кожні 3 місяці.

Слід підкреслити, що запропоновані заходи не тільки сприяють формуванню та підтримці здорових мікробних симбіозів у біологічній системі «мати—дитина», а й служать основою для підвищення лактаційної функції в матерів у подальшому.

Створення фізіологічної мікробіоти в дітей з перших днів життя є одним із найважливіших механізмів їх адаптації до умов навколишнього середовища, що визначає потребу контролю та підтримки спрямованого заселення основних біотопів відразу після народження.

Для профілактики порушень формування мікробіоценозів у новонароджених від матерів груп ризику, а також у разі порушення перебігу адаптаційного періоду і різних видів патології новонароджених, потрібно призначати пробіотик «Симбітер ацидофільний» для спрямованої колонізації їхнього організму захисною мікрофлорою.

Препарат доцільно починати вводити в пологовому будинку під час першого туалету після відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів і шлунка, тобто до початку контамінації новонародженого мікрофлорою навколишнього середовища. З цією метою перед розкриттям флакон обробляють спиртом, за допомогою одноразового шприца відбирають 1 мл препарату і закапують у носові ходи (по одній краплі в кожну ніздрю), а іншу кількість вводять перорально. Повторне введення (із цього ж флакона) проводять у відділенні новонароджених під час другого туалету аналогічно. Далі відбирають із флакона по 1 мл препарату і вводять дитині через рот перед годуванням з розрахунку використання протягом доби одного флакона препарату (10 мл). Курс пробіотикопрофілактики проводять від трьох до п’яти діб залежно від стану здоров’я дитини і наявності грудного молока в матері.

Використання методу спрямованої колонізації новонароджених захисною мікрофлорою сприяє більш інтенсивному формуванню в дітей, особливо з груп ризику, нормальних біоценозів носоглотки й кишечнику, підвищенню їхньої резистентності до інфекційних респіраторних і шлунково-кишкових захворювань.