Мікробіом проти старіння

anti-aging-microbiom

Мікробіом – це унікальне співтовариство різноманітних мікробів (бактерій, архей, грибів, вірусів, найпростіших), які живуть в симбіозі з організмом людини. Ця специфічна екосистема, яка містить сотні трильйонів мікробних клітин і сформувалася в результаті тривалої спільної еволюції людини з мікробами, тривалий час була «темною матерією» в тілі людини. Однак, завдяки стрімкому прогресу біологічної науки і дедалі зростаючого інтересу вчених до ролі симбіотичних мікроорганізмів у фізіології людини, знання в цій галузі швидко розширюються. Сьогодні мікробіом розглядається, як один з життєзабезпечуючих органів людини, що грає виключно важливу роль у підтримці її здоров’я, а певні несприятливі модифікації мікробіому можуть бути відповідальні за різні розлади фізичних і психічних функцій.

Як відомо, мікробіом формується в ранньому віці і «дозріває» в нерозривному зв’язку з імунною системою протягом декількох років життя дитини, набуваючи до трьох років певну стабільність складу, унікального для кожного індивідуума. Етап становлення мікробіому у дітей є надзвичайно важливим, оскільки від нього залежить стан імунітету і здоров’я людини в цілому протягом усього подальшого життя. Тому основну увагу дослідників завжди було направлено на оптимізацію формування мікробіому в дитячому віці і його підтримку в нормальному стані. Однак вивчення вікових змін мікробіому і пошук шляхів їх мінімізувати у дорослих людей є не менш важливим завданням, оскільки здатне захистити від багатьох фізіологічних і психологічних змін, що відбуваються в старіючому організмі. Тому підтримка «молодості» мікробіому, на думку вчених, є одним з перспективних підходів до захисту від хвороб і забезпечення здорової старості. Слід визнати, що ця ідея не нова. Ще на початку ХХ століття наш знаменитий співвітчизник І.І. Мечников запропонував гіпотезу передчасного настання старості і смерті, яку обґрунтував на дисгармонії, пов’язаній з перебуванням в кишечнику великої кількості шкідливих мікробів, які хронічно отруюють організм, що прискорює його старіння і смерть. Для придушення хвороботворної мікрофлори, попередження хвороб і продовження життя вчений рекомендував заселення кишечника доброчинними мікробами. Зокрема, він пропонував прийом кисломолочних продуктів, що переважають в харчуванні довгожителів Балкан ( «кисело мляко»).

На підтвердження концепції І.І. Мечникова сучасні вчені не раз показували важливу роль бактерій кишечника для підтримки психічного і фізичного здоров’я і поліпшення якості життя, в тому числі в літньому віці. Сьогодні старіння розглядається як хронічний запальний процес, який значно посилюється при зміні мікробіому.

Вважають, структура мікробіому, яка змінюється протягом життя може діяти як модулятор запальних процесів і захворювань, пов’язаних зі старінням, включаючи загальну атрофію, слабкість, рак, метаболічні розлади. Оскільки кишкові бактерії впливають на регуляцію не тільки фізіологічних, а й психічних процесів, в тому числі на пам’ять, навчання і настрій, не дивно, що вікові модифікації мікробіому пов’язані з низкою проблем психічного здоров’я, в тому числі тривожних розладів, депресії, погіршенням памяті, а також з розвитком таких важких неврологічних захворювань, як наприклад хвороба Альцгеймера.

Відомо, що нездорове харчування, шкідливі звички, несприятлива екологія, нервово-емоційні стреси, низький соціальний рівень багатьох літніх людей, багаторазове лікування антибіотиками і іншими медикаментозними засобами, порушення гігієни, гіподинамія неминуче приводять до поступового руйнування мікробіому, заміни фізіологічних мікроорганізмів на умовно-патогенні види. Оскільки сучасна людина протягом життя неодноразово піддається впливу багатьох з цих чинників, зі збільшенням віку зростає ступінь несприятливої модифікації мікробіому, що є однією із причин своєрідного концентрування хвороб і прогресування старіння. При цьому ослаблений мікробіом призводить до пригнічення імунного захисту, в зв’язку з чим організм не здатний перешкоджати розвитку хвороби і повільно відновлює функції після перенесених захворювань, операцій і травм.
Незважаючи на те, що ще залишається багато питань щодо зв’язку мікробіома з прогресуванням процесів вікового в’янення організму, все більше досліджень свідчить про можливість уповільнити процеси старіння за рахунок «омолодження» мікробіому, не чекаючи старості. За результатами недавніх досліджень, які провели ірландські вчені, модифікація мікробіому, яка відбувається в середньому віці, нерідко стає причиною зниження когнітивних здібностей в більш зрілому віці. Дослідники висунули гіпотезу про те, що запобігши віковій заміні корисних бактерій на шкідливу мікрофлору, можна відстрочити і навіть зупинити розвиток старечих когнітивних порушень.

На жаль, недостатня увага до необхідності підтримки мікробіому в більш ранньому віці призвела до того, що більшість літніх людей страждають істотними порушеннями мікробіому, що негативно позначаються на якості їх життя. Тому в останні роки помітно зріс інтерес спеціалістів до засобів оздоровлення мікробіому, зокрема пробіотиків.

Дослідження впливу засобів омолоджування мікробіому на тривалість життя зазвичай проводять з використанням короткоживучих модельних тварин. Зокрема, результати досліджень, проведених вченими Київського національного університету імені Т. Шевченка, показали, що введення в корм лабораторним щурам мультипробіотиків «СИМБІТЕР®» призводило до збільшення тривалості життя тварин в середньому на 12%. При цьому спостерігалося «омолодження» складу мікробіому кишечника, знижувався рівень інтоксикації і вікових запальних реакцій, поліпшувалася фізична активність і когнітивні функції, підтримувалася нормальна маса тіла і стан шерстного покриву.

Велику роль в омолодженні мікробіому грає об’єднання функцій пробіотиків і ентеросорбентів. Так, за даними відомого геронтолога В.В. Фролькіса, використання ентеросорбентів людьми похилого віку призводить до позитивних змін крові, уповільнення гормональних змін, поліпшення ліпідного обміну, підвищення стійкості серцево-судинної системи до фізичних навантажень. Дослідження, проведені вченими Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, показали, що введення в корм лабораторних мишей ентеросорбенту «СИМБІОГЕЛЬ®» сприяє значному скороченню смертності тварин і підвищення їх фертильних функцій. Великі надії в цьому відношенні покладаються на комплексні мультипробіотики серії «СИМБІТЕР® ФОРТЕ», які оптимально поєднують оздоровчі функції симбіозу лікувальних бактерій і симбіогелю.

Таким чином, підтримка молодості мікробіому за рахунок ширшого застосування сучасних оздоровчих засобів може стати одним з інструментів профілактики хвороб, передчасного старіння і значного поліпшення фізичного і психічного здоров’я людей упродовж усього життя, у тому числі в літньому віці. Зокрема, існує думка, що за допомогою активації мікробіому можна поліпшити процес відновлення після інсульту, ушкоджень хребта і при нейродегенеративных порушеннях.