Мутуалістичні мультипробіотики та перспективи їх використання в медицині

material

Мутуалістичні мультипробіотики
та перспективи їх використання в медицині

Янковський Д. С.1, Широбоков В. П.2, Димент Г. С.1

1Науково-виробнича компанія “О.Д. Пролісок”
2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,
кафедра мікробіології, вірусології то імунології

Вступ. Останніми роками одним із пріоритетних напрямків в галузі розробки пробіотиків є використання в їх складі комплексу бактеріальних штамів різних видів. Протягом довгого часу авторами проводяться дослідження зі створення мультипробіотиків на основі мутуалістичних консорціумів бактерій із синергізмом пробіотичної активності.

Мета досліджень. Метою досліджень є розробка мутуалістичних мультипробіотиків та впровадження їх у медичну практику.

Об’єкт і методи досліджень. Об’єктом досліджень слугували чисті культури мікроорганізмів родів Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium, Lactococcus, Streptococcus і Acetobacter, ізольовані з різних природних джерел. Ідентифікацію штамів проводили за фенотипічними характеристиками і методом полімеразної ланцюгової реакції. Синтез жирних кислот і вітамінів оцінювали методом високоефективної рідинної хроматографії.

Результати роботи. Результатом досліджень є розробка широкого асортименту мультипробіотиків серії “Симбітер®”, що успішно зарекомендували себе в різних галузях медицини. В результаті виконаної роботи розроблено метод конструювання мутуалістичних симбіозів цукролітичних анаеробних бактерій родів Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium, Lactococcus, Streptococcus і облігатних аеробів роду Acetobacter. Симбіози, що містять від 14 до 24 штамів пробіотичних бактерій, тривало зберігають видовий склад і властивості, характеризуються широким спектром корисних видів активності. На основі отриманих консорціумів створена серія мультипробіотиків “Симбітер®”.

Одержаний розробленим методом багатокомпонентний консорціум пробіотичних бактерій функціонує як цілісна система, яка завдяки взаємовигідним метаболічним і енергетичним зв’язкам між окремими штамами проявляє широкий спектр пробіотичних властивостей.

Нещодавно мультипробіотики мутуалістичної групи доповнилися генерацією нових продуктів, що отримали назву “Симбітер® форте”. Пробіотичні функції цих продуктів значно посилені за рахунок введення до їх складу гелю глибоко очищеного смектиту, який одночасно відіграє роль ентеросорбента, стимулятора і протектора пробіотичних бактерій, а також джерела ессенціальних мінеральних елементів.

Висновок. В результаті багаторічних досліджень нами розроблено два методи підвищення ефективності пробіотиків. Перший з них базується на конструюванні стабільних мутуалістичних консорціумів з широким спектром механізмів біологічної активності. Другий метод передбачає доповнення мультикомпонентних мутуалістичних консорціумів глибоко очищеним гелем смектиту та іншими біологічно активними сполуками природного походження. Використання цих методів дозволило створити серію мультипробіотиків нового покоління, ефективність яких уже підтверджена в ряді клінічних установ України.