Інноваційні технології оздоровлення мікробіому людини. Д.С. Янковський, В.П. Широбоков, Г.С. Димент.

s-i-microbiome-s

Журнал «Наука та Інновації» в № 6 (2018) опублікував статтю «Інноваційні технології оздоровлення мікробіому людини» вчених-мікробіологів доктора біологічних наук, професора Д.С. Янковського, академіка НАН та НАМН України В.П. Широбокова, кандидата технічних наук Г.С. Димент.

Завантажити статтю у форматі PDF (144 Кбайт)

Анотація до статті

Вступ

На сьогодні актуальним та перспективним напрямком біомедичної науки стало вивчення мікробіому людини. Сучасні наукові досягнення дозволяють розглядати мікробіом як додатковий орган людини, який, приймаючи активну участь у травленні, численних метаболічних процесах, підтримці цілісності епітеліального бар’єру, формуванні колонізаційної резистентності, знешкодженні ендо- й екзогенних токсинів, розвитку та підтримці імунної системи й низці інших фізіологічних функцій, оптимізує умови для нормального функціонування організму людини в цілому. Тому підтримка фізіологічного стану мікробіому протягом життя людини, починаючи з раннього дитинства і до глибокої старості, має суттєве значення для поліпшення здоров’я населення усіх вікових категорій.

Проблематика

Зважаючи на збільшення чисельності дітей та дорослих, що страждають хворобами, асоційованими з порушеннями мікробіому, значну роль у підтриманні здоров’я населення, лікуванні й профілактиці багатьох захворювань може відіграти створення інноваційних засобів оздоровлення мікробіому та розробка нових стратегій їх клінічного використання.

Мета

Розробка інноваційних технологій оздоровлення мікробіому людини.

Матеріали й методи

Застосовано методи теоретичного узагальнення, мікробіологічні, біохімічні та генетичні методи дослідження.

Результати

Узагальнено сучасний рівень наукових досягнень у галузі мікробної екології людини. Розроблено нову генерацію технологій виготовлення засобів оздоровлення мікробіому та схеми лікування хворих різного профілю з їх використанням.

Висновки

Створено інноваційні біологічні технології, що забезпечують отримання засобів оздоровлення мікробіому з високою багатофункціональною біотерапевтичною ефективністю. Зокрема, розроблені мультипробіотики нового покоління, унікальні ентеросорбенти-пребіотики та комплексні засоби пробіотично-сорбційної терапії. Результати зумовлюють забезпечення медичної галузі ефективними засобами, що сприяють формуванню, підтримці та відновленню здорового мікробіому на всіх стадіях онтогенезу людини: від народження до похилого віку.