Вплив гелю бентоніту на фізіологічні показники лабораторних мишей. Широбоков В.П., Понятовський В.А., Яворовський О.П., Янковський Д.С., Димент Г.С., Бобир В.В.

article-bentonite-mice

Журнал «Медичні перспективи» в № 4 (2018), Том 23, опублікував статтю «Вплив гелю бентоніту на фізіологічні показники лабораторних мишей» вчених-мікробіологів академіка НАН та НАМН України В.П. Широбокова, аспіранта В.А. Понятовського, академіка НАМН України О.П. Яворовського, доктора біологічних наук, професора Д.С. Янковського, кандидата технічних наук Г.С. Димент, доцента В.В. Бобиря.

Завантажити статтю у форматі PDF (303 Кбайт)

Реферат статті

На 110 білих лабораторних мишах (лінія BALB/c) була проведена оцінка впливу довічного прийому натрієвої форми гелю бентоніту на їх деякі фізіологічні показники (маса тіла, споживання корму і води, загальний стан, зміна координації рухів, стан шерсті, фертильність і смертність).

Експериментальне дослідження здійснено в двох повторах. Для реалізації даного завдання лабораторні миші були розділені на дві групи: контрольна – тварини знаходилися на стандартному режимі харчування і досліджувана – вживали воду з додаванням натрієвої форми гелю бентоніту (0,5-1%). Було встановлено, що тривале надходження в організм лабораторних тварин гелю бентоніту не тягне за собою надмірне збільшення їх ваги (приріст маси тіла досліджуваної групи статистично значимо не відрізнявся від показників контрольної групи, p≤0.05), а також не викликає гострої або хронічної інтоксикації.

Показано також, що постійне вживання бентоніту має позитивний вплив на організм досліджуваних мишей, виражається в зменшенні смертності тварин, збільшення тривалості їх життя і вираженому позитивному впливі на фертильні функції (збільшення кількості потомства).

На основі отриманих даних можна припустити, що постійне надходження бентоніту в організм тварин є одним з факторів оздоровлення їх мікробіома, що впливає на безліч фізіологічних функцій, в тому числі на репродуктивність тварин. Не виключено, що смектитові сорбенти також збагачують організм мишей окремими ессенціальними мінеральними елементами (кремнієм та ін.) та володіють цитомукопротекторними властивостями по відношенню до слизистих оболонок макроорганізму.