Акушерство та гінекологія

  • No categories

Професор Єлизавета Шунько: Cучасна концепція профілактичного та терапевтичного застосування пробіотиків у формуванні перинатального здоров’я у вагітних та новонароджених

Cучасний стан екології довкілля, несприятливий вплив соціально-економічних чинників на стан здоров’я людини гостро ставлять перед суспільством питання щодо подальшого збереження здоров’я, передусім внутрішньоутробного плода та новонародженої дитини. Стан дитини під час народження визначається багатьма чинниками, серед яких важливе значення мають репродуктивне здоров’я матері та батька, перебіг вагітності, ведення пологів, фізіологічна адаптація новонародженого за умов необмеженого контакту з матір’ю, раннього початку грудного вигодовування, підтримки винятково грудного вигодовування до 6 місяців.

Профілактика порушень здоров’я у матерів та їх новонароджених шляхом прийому мультикомпонентних пробіотиків

Для збереження та поліпшення здоров’я новонароджених та дітей перших місяців життя велике значення мають заходи запобігання інфекційним захворюванням у матерів під час вагітності та пологів, забезпечення сприятливих умов для формування в новонароджених фізіологічних мікробіоценозів слизових оболонок та шкіри, а також підтримка їх складу та функцій у подальшому.
Виходячи з уявлень про значущість фізіологічної мікрофлори організму матері як джерела еубіозу дитини, великого значення набуває профілактика та лікування дисбіотичних станів у вагітних і породілей для профілактики патологічної мікробної колонізації новонароджених і немовлят. Особливо важливим це є для жінок з екстрагенітальною та акушерською патологією, в яких, за нашими попередніми даними, частота порушень у складі основних біотопів становить понад 68%.

Щоб бути здоровим надважливо проводити профілактичні заходи запобігання патологічним змінам в ендомікроекології вагітних, породілей та новонароджених

Роль пробіотиків для здоров’я людини добре відома нашим читачам. Ми детально обговорювали зазначене питання з провідними фахівцями цієї галузі, зокрема, з професором Дмитром Янковським, академіком Володимиром Широбоковим та ін. Сьогодні наша розмова про раціональне використання пробіотиків з авторитетним клініцистом у галузі педіатрії, доктором медичних наук Сергієм Кривопустовим — професором кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.