Мультипробіотики проти алергії і не тільки…

Професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук Сергій Кривопустов про деякі результати досліджень мультипробіотиків групи Симбітер.

– Сергію Петровичу, перш за все, дозвольте подякувати за те, що знайшли час відповісти на ряд запитань в межах означеної теми. Ви є продовжувачем педіатричної школи, закладеної відомим українським вченим-педіатром Віктором Михайловичем Сідельниковим. Користуючись нагодою, хочу привітати вас з присвоєнням почесного звання Заслуженого лікаря України.
– Дякую. Мені особливо приємно, що ця висока нагорода була приурочена до святкування 175-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Це дуже велика честь для мене. І приємно, що ви згадали мого Вчителя, він був блискучим клініцистом.

– Ви займаєтеся клінічною педіатрією. Без сумніву, хвороби дітей – завжди драма. Тому особливу увагу необхідно приділяти профілактиці різних захворювань. Про патологію яких систем дитячого організму нам найбільш актуально зараз говорити? Яка є причина їх виникнення?
– Перш за все, я говорив би про патологію органів дихання і системи травлення. Що стосується етіології, то вона здебільшого має інфекційну природу. І тут на першому місці стоїть імунопрофілактика – захист дитини від кору, поліомієліту, пневмококової та інших інфекцій за допомогою вакцинації. Для попередження вірусної, респіраторної інфекцій важливо загартовування дитини, її раціональне харчування, турбота про параметри повітря, яким дихає дитя.

– Крім інфекційної патології, які дитячі захворювання частіше за інших турбують лікарів?
– Потрібно згадати алергічні захворювання як найважливішу медико-соціальну проблему сучасності. Ймовірно, це пов’язано із несприятливим впливом різних факторів цивілізації, перш за все, екологічних чинників. Наприклад, в світі до 300 мільйонів осіб страждають на бронхіальну астму. Серед дітей багато хто має спадкову схильність до алергії, вона також реалізується при взаємодії певних генетичних і відповідних негативних зовнішніх факторів. Атопічний дерматит може бути першим клінічним проявом алергічного стану. Дебютуючи в ранньому дитячому віці, він може асоціюватися і з іншими алергічними захворюваннями. За деякими даними, його поширеність сягає серед дітей до 10-20%.

– Зараз багато говорять і пишуть про пробіотики. А чи можуть вони бути корисні в цьому випадку? Я маю на увазі профілактику і лікування поширених хвороб дитячого віку.
– Відомо, що пробіотики – це живі мікроорганізми, які при вживанні сприятливо впливають на здоров’я та імунологічний статус організму. Якщо не помиляюся, на сьогодні, за даними PubMed, відомо понад 1500 клінічних випробувань пробіотиків для лікування й профілактики різних захворювань. Тобто ця тема активно вивчається. Але потрібно робити особливий акцент на доказову базу щодо їх профілактичного і терапевтичного застосування в педіатрії. Наприклад, в лютому 2017 року робочою групою Всесвітньої гастроентерологічної організації були систематизовані дані клінічного застосування пробіотиків у відповідності до критеріїв Оксфордського центру доказової медицини. Була підтверджена ефективність цих засобів.

– Це дуже цікава інформація. Проте давайте поговоримо про основні показання до використання пробіотиків на підставі сучасних даних доказової медицини. Наприклад, в галузі дитячої гастроентерології.
– Оприлюднені дослідження, які довели, що застосування пробіотиків запобігає розвиткові гострої інфекційної діареї у дітей. Це, наприклад, рекомендації ESPGHAN, особливо щодо Lactobacillus GG і Saccharomyces boulardii. Особливо важливо, що робочою групою ESPGHAN рекомендовано також використання пробіотиків для профілактики розвитку антибіотик-асоційованої діареї. Консенсус Маастрихт-5 вказує на те, що застосування певних пробіотиків може бути ефективним для зниження гастроінтестинальних побічних ефектів, викликаних ерадикацією Нelicobacter рylori. Цікаві дані і про ефективність Lactobacillus reuteri DSM 17938 при кольках у немовлят. Відомі роботи завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора С. Крамарьова, які показали високу клінічну ефективність мультипробіотиків групи Симбітер при лікуванні антибіотико-асоційованої діареї у дітей.

– Діти найчастіше хворіють на ГРВІ. Чи є досвід використання пробіотиків для запобігання частих простуд та нежиті?
– Таких досліджень чимало. Однак, вони неоднорідні щодо штамів пробіотиків, режиму їх використання. Результати досить різні, часто суперечливі. Так, в систематичному огляді Georgia Véras de Araujo 2015 року описано 11 рандомізованих клінічних випробувань за участю 2417 дітей. Цей аналіз показав позитивний вплив пробіотиків на скорочення тривалості та зменшення числа епізодів ГРВІ. А в систематичному огляді Amaral 2017 року описано 21 клінічне дослідження за участю 6603 дітей, при цьому переконливих доказів на користь впливу пробіотиків на частоту респіраторних інфекцій не знайдено. Втім, наукові дослідження, проведені під керівництвом професора Сергія Крамарьова свідчать про те, що прийом мультипробіотиків Симбітер зменшує кількість епізодів респіраторних інфекцій у дітей та частоту їх ускладнень.

– А що відносно питань алергології дитячого віку?
– Використання пробіотиків в терапії та профілактиці алергічних захворювань знаходиться в фокусі уваги вчених усього світу. Експертами Всесвітньої організації алергологів підтверджена важлива роль мікрофлори кишечнику в розвитку алергії. Роботи, виконані відповідно до вимог доказової медицини. Результати Кокрейновського систематичного огляду показують гетерогенність досліджень, недолік стандартизації, різнорідність дизайну, – все це ускладнює інтерпретацію даних. У 2015 році Zuccotti та співавтори опублікували мета-аналіз досліджень, в якому підсумували дані обстеження 4755 дітей. Не зважаючи на відмінності в дизайні й різницю в застосовуваних пробіотиків, автори зробили висновок, що їх прийом вагітними і дітьми призводить до зниження ризику розвитку атопічного дерматиту. Ми маємо власний позитивний досвід лікування цієї патології за допомогою мультипробіотиків групи Симбітер.

– У чому все ж таки відмінність Симбітеру від інших пробіотиків?
– Це вітчизняний пробіотик, в створенні якого застосована методологія біоконструювання багатокомпонентного мікробно-метаболітного пробіотичного комплексу, що, ймовірно, можна розглядати як модель природного симбіозу фізіологічної мікробіоти макроорганізму. Кожен мікроорганізм, а це до 24-х штамів пробіотичних бактерій, в складі цього живого мультипробіотику (Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Propionibacterium) співіснує з іншими. Має місце так званий «мутуалістічній симбіоз».
Заслуговує на увагу резолюція «круглого столу» провідних вчених нашої країни 22 грудня 2015 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, очолюваному академіком Ю. Антипкіним. У цьому документі зазначено, що використання в профілактичній та клінічній педіатрії мультипробіотиків Симбітер сприяє ефективному усуненню мікроекологічних розладів, ліквідації багатьох патологічних процесіві, комплексному нормалізуючому впливу на організм дитини.

– Сергію Петровичу, дякую за інтерв’ю. Бажаю подальших професійних успіхів в клінічній педіатрії.
– Дякую і вам. Спасибі, що торкнулися справді актуальних тем сучасної педіатрії. А успіхи нехай будуть, перш за все, в галузі профілактичної педіатрії.

Бесіду вела
Вікторія ЯСНОПОЛЬСЬКА