Український винахід: ліки без ліків

Президент НАМН України Віталій Цимбалюк про перспективи впровадження вітчизняних мультипробіотиків інноваційного лікувально-профілактичного спрямування

Нещодавно, в щільному робочому графіку Віталія Івановича Цимбалюка, відомого нейрохірурга світового класу, знайшовся час для зустрічі, в певному сенсі доленосної з точки зору подальших перспектив медицини. В його цікавій співбесіді із новатором унікальних мікробіологічних технологій, лауреатом премій імені І.І. Мечникова і Д.К. Заболотного НАН України, доктором біологічних наук, професором Дмитром Янковським й відомим державним та громадським діячем, колишнім головою Президії Верховної Ради Української РСР Валентиною Шевченко йшлося про те, що арсенал охорони здоров’я, в діапазоні пробіотичної терапії, може бути істотно підсилений – за рахунок інновацій біотехнології пробіотиків.

– Ясна річ, що завдяки лікарській освіті і багаторічним надбанням клінічної практики, – зауважує Віталій Цимбалюк, – ставлюся до мікробіологічних концепцій і винаходів із повагою і навіть пієтетом. Це цілком зрозуміло. Адже в наукових вертикалях сучасності, в переможних потенціях захисту життя і здоров’я, такі шукання виразно символізують інтелектуальну спроможність медичної науки. Якщо згадати імена європейських провідників бактеріології Земмельвейса, Пастера, Коха, Лістера, а серед вітчизняних мікробіологів – Мечникова, Гамалію, Виноградського, Заболотного, Нещадименка, то мікробіологія постане вершиною вершин гуманізму. В такому сенсі професор Дмитро Станіславович Янковський, що самовіддано і винахідливо торує цю дивовижну за можливостями медико-біологічну магістраль, заслуговує на всіляку підтримку. Його спроби, з нових технологічних позицій, створити в людському організмі належний мікробіологічного балансу між корисними мікробними культурами й провокаційними бактерійними популяціями увінчалися доказовими успіхами в формуванні симбіотичних композицій живих мікробних штамів такого внутрішньо екологічного оздоровлення.

Та як все відбувалося? Шлях до створення спеціалізованого науково-дослідного підприємства, аби такі незвичайні симбіонти таки справді з’явилися, був тривалим і нелегким. Він охоплює понад 30 років послідовних інноваційних наступів науково-виробничої компанії «О.Д. «Пролісок». Дуже важливо, що це спільні погляди Дмитра Янковського, засновника цієї компаній, і одного із провідних українських вчених-мікробіологів, академіка НАН і НАМН України Володимира Широбокова, що саме такі культуральні поєднання здатні поновлювати властивості мікробіому – нашого другого біологічного «я». Надійним партнером для Янковського стала і знавець промислової мікробіології, кандидат технічних наук Галина Димент.

Знаменно, що Д. Янковського підтримали багаторічний керівник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (ІПАГ), почесний громадянин Києва, академік Олена Лук’янова, а в подальшому її наступник академік Юрій Антипкін. Саме в цій оазі наукового захисту материнства і дитинства мультипробіотики пройшли корисне випробування самим життям.

Унікальні і безпрецедентні по значущості роботи Д. Янковського і його колективу високо оцінив ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Герой України, академік Леонід Губерський. В інституті біології проведено надзвичайно цікаві і перспективні експериментальні дослідження мультипробіотиків. Було блискуче доведено їх вплив на підвищення якості та тривалості життя. Отримані дані поки не мають світових аналогів.

Мультипробіотичні вектори Дмитра Янковського отримали унікальні наукові позиції в практиці педіатричних кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Провідні вчені НМУ в цих галузях – член-кореспондент НАМН Україні Олександр Волосовець, професор Сергій Крамарєв і заслужений лікар України, професор Сергій Кривопустов, а також інші співробітники профільних клінік, вже певний час вдало використовують в терапевтичній практиці пробіотики групи Симбітер, які можна назвати «ліками без ліків». Мова йде про подолання кишково-шлункових дизбіозів у маленьких дітей, потужну протидію алергічним проявам, підвищення імунного статусу, що, як ніщо інше мінімізує простудні захворювання у дитини.

До результатів досліджень Д. Янковського виявили великий інтерес і вчені авторитетного науково-освітнього закладу – НМАПО імені П.Л. Шупика. Так, приміром, відомий неонатолог, професор Єлизавета Шунько довела, що приймання мультипробіотиків під час вагітності суттєво зменшує ризик недоношеності. А народження повноцінно сформованого малюка — старт його подальшого оптимального розвитку.

– Одне слово, – продовжує Віталій Іванович, – спочатку жеврів вогонь наснаги, і лише через роки лабіринти – від ідеї до її реалізації – було вдало подолано Дмитром Станіславовичем. Він надзвичайним ентузіазмом спромігся збудувати і запустити науково-дослідне підприємство, що виробляє мультипробіотики, забезпечити його цілодобовий режим роботи з повною відповідністю сучасним міжнародним вимогам до випуску такого роду продукції. При цьому дуже важливо відзначити, що більшість співробітників підприємства, що розташоване в селі Велика Вільшанка Васильківського району Київщини, мають вищу біологічну освіту, яку здобули виключно завдяки підтримці і сприянню Дмитра Янковського. Якщо до цього додати і його велику благодійницьку роботу, то маємо право говорити про вагомий соціальний внесок в розвиток суспільства.

…Втім, відомо, що все нове – це часто-густо забуте старе. В нашому випадку, маю на увазі кисломолочні традиції численних українських родин. Споживання самотужки виготовлених варенців (заквасок) насправді є «народними пробіотиками». Заслуга Дмитра Янковського полягає в тому, що він розгледів в цій харчовій звичці та її сталості, характерної для української спільноти, великий потенціал для оздоровлення всієї нації.
До цього вважаю необхідним додати і дійсно життєдайну функцію мультипробіотиків в нівелюванні негативного впливу антибіотиків, без яких, чесно визнаймо, сучасна медицина і, передовсім, хірургія обійтися не можуть. Саме мультипробіотики здатні не тільки запобігти ускладненням після прийому антибіотиків, але й зменшити термін їх вимушеного використання.

Те саме можна сказати і про такі, надто розповсюджені сьогодні стоматологічні захворювання, як карієс та пародонтоз. Практично зафіксовано, що мультипробіотики є потужним профілактичним засобом проти цих негараздів ротової порожнини, а значить і захистом всього шлунково-кишкового тракту.

І ще такий аспект. На мій погляд, надто важливий і актуальний. Так, на сьогоднішній день на полицях аптек маємо великий асортимент пробіотичних ліків, здебільшого імпортного виробництва. Проте тільки наші, вітчизняні мультипробіотики від компанії «О.Д. Пролісок» мають живу природу, оскільки вони вміщують до 24 суцільно вирощених корисних штамів! Це вражаюча перевага! Саме тому вважаю за необхідне в найближчий термін обговорити на розширеному засіданні президії Академії питання про нагальну потребу будівництва в Україні сучасного заводу по виробництву повного циклу мультипробіотиків. Таким чином ми, врешті решт, отримаємо змогу забезпечити вітчизняний ринок високоякісним і, що досить важливо, доступним по ціні лікувально-профілактичним засобом надзвичайного значення. Безцінний досвід Дмитра Янковського і його науково-промислової команди, безперечно, буде покладений в основу цієї великої справи.

Віталій ЦИМБАЛЮК, український учений-нейрохірург вищої категорії, академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, президент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державних премій України (1996, 2002), премій АМН України та Кабінету міністрів України.