Если у вас возникли вопросы, звоните нам +38 (044) 331-98-68 или od.prolisok@gmail.com

ТОВ фірма «О.Д.Пролісок» займається розробкою та виробництвом нового покоління препаратів для бактеріальної терапії.

Чому це так важливо

Наше життя не можна уявити без мікробів: всі відносно відкриті поверхні тіла людини, слизові оболонки заселені великою кількістю як корисних (їх приблизно 99%), так і патогенних - хвороботворних (лише 1%) мікроорганізмів. Повністю стерильною, як стверджують науковці, до народження дитини є лише порожнина рота. Але й вона через 7 годин самостійного життя малюка «заповнюється» 7 видами мікроорганізмів. Через 24 години їх кількість зростає до 12. Через 10 днів дитина «пророщує» вже 21 вид мікробів, а через 12 діб у малюка завершується формування постійної мікрофлори. Слід додати також, що весь цей світ мікроорганізмів перебуває у постійній взаємодії між собою, вправно виконуючи роль надійного вартового здоров’я людини: корисні мікроби захищають від інфекцій, стимулюють роботу імунної системи, синтезують ферменти та біологічно активні речовини.

Порушується мирне співіснування людини та мікробів лише під впливом шкідливих чинників, як от погана екологія, неякісні продукти харчування, прийом антибіотиків. Тоді і виникають так звані «дисбіози» або порушення якісного та кількісного складу мікрофлори. За даними медичної статистики, на сьогодні близько 90% населення страждають на дисбіоз. Це - одна з вагомих причин вразливості до хвороб. Фахівці навіть пропонують вважати дисбіозну проблему епідеміологічною ситуацією. Науковці переконані, що приборкати її в змозі мультипробіотики групи «Симбітер», які успішно випускає в Україні ТОВ фірма «О.Д. Пролісок».
Створений колективом фірми власний національний продукт за своїми властивостями та впливом на екосистему організму людини і досі не має собі рівних. Він пройшов експериментальні та клінічні дослідження. Роботи науковців захищено 60 патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи, їм присвячено вже десятки наукових конференцій.

Штам здоров’я

Секрет ефективності мультипробіотиків групи «Симбітер» фахівці пояснюють, передусім, тим, що вони містять 14—24 штамів (своєрідний мікробний індивідуум) найбільш корисних бактерій. Це сприяє оздоровленню практично кожної ділянки нашого організму (для порівняння: попередники препарату містять лише 2—4 штами, що значно звужує їх можливості). Крім того, «Симбітер» є найбільш фізіологічно рідними для організму людини бактеріями: біфідобактерії, лактобацили, лактококи та пропіоновокислі бактерії. Вони не спричиняють хвороби, а навпаки поліпшують «взаємини» між різними видами бактерій, виганяючи «чужинців» з організму, таким чином зміцнюючи наші сили. Нарешті мультипробіотики групи «Симбітер» є «живими» бактеріями, що починають діяти одразу, як тільки потрапляють в організм (інші пробіотики потребують не менш 8 годин на «прокидання» і початок дії на організм). Їх можна приймати тривалий час, не хвилюючись про передозування чи розвиток побічних ефектів.
Препарати не порушують гармонію співіснування бактерій нашого організму (не змінює їх структуру та бактеріальний склад, який є особливим для кожної людини), а тільки посилюють їх активність, зміцнюючи наш імунітет та нормалізуючи функції органів і систем. Їх використовують як ефективні засоби для профілактики розвитку виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, при комплексній терапії хворих на інфекційну патологію, на алергії, анемії, імунодефіцити, хронічні захворювання травного тракту, запальні захворювання кишківника, урогенітальної системи та ротової порожнини, гепатити, холецистити, панкреатити, ураження центральної нервової системи, лікуванні та профілактиці різних стоматологічних захворювань.

Слово – фахівцям

Віталій ЦИМБАЛЮК, український учений-нейрохірург вищої категорії, академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, президент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державних премій України (1996, 2002), премій АМН України та Кабінету міністрів України

Відомо, що все нове – це часто-густо забуте старе. В нашому випадку, маю на увазі кисломолочні традиції численних українських родин. Споживання самотужки виготовлених варенців (заквасок) насправді є «народними пробіотиками». Заслуга розробників «Симбітеру» полягає в тому, що вони розгледіли в цій харчовій звичці та її сталості, характерної для української спільноти, великий потенціал для оздоровлення всієї нації.
До цього вважаю необхідним додати і дійсно життєдайну функцію мультипробіотиків в нівелюванні негативного впливу антибіотиків, без яких, чесно визнаймо, сучасна медицина і, передовсім, хірургія обійтися не можуть. Саме мультипробіотики здатні не тільки запобігти ускладненням після прийому антибіотиків, але й зменшити термін їх вимушеного використання.

Леонід Губерський, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, НАПН України та АН ВШ України, заслужений працівник народної освіти України, Герой України.

В Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» КНУ імені Т.Г. Шевченка за участі його керівника професора Людмили Іванівни Остапченко та всесвітньо відомого вченого, завідуючої науково-дослідною лабораторією (НДЛ) «Фармакології і експериментальної патології», доктора біологічних наук, професора Тетяни Володимирівни Берегової були проведені фундаментальні дослідження інтелектуальних напрацювань компанії «О.Д. Пролісок». Результати стали підґрунтям для масштабного доклінічного вивчення ролі мікрофлори у регуляції життєдіяльності організму людини. Цікавість до цієї теми пояснюється тим, що оптимальна мікробна екологія - основа основ нашого здоров’я. В цьому сенсі дослідження Д.С. Янковського та його однодумців є безцінними. Запропоновані ними мікробні композиції пробіотичного типу на сьогодні не мають аналогів. Додам, що 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій, захищених нашими біологами, довели перевагу мультиштамних пробіотиків групи «Симбітер» над іншими пробіотиками.

Юрій Антипкін, академік НАМН України, директор Інститута педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України.

Мультипробиотики принадлежат к универсальным средствам и профилактической, и лечебной медицины. Исследования по выработке показаний к применению отечественных мультипробиотиков, выполненные сотрудниками ИПАГ под руководством академика Е.М. Лукьяновой, стали основой их широкого применения в протоколе лечения врачами других специальностей.
Эффект использования отечественных мультипробиотиков, в том числе в клинике заболевания органов дыхания у детей, могу оценить как бесспорно положительный, прежде всего, в облегчении течения бронхиальной астмы, хронических и обструктивных заболеваний легких с резким уменьшением количества рецидивов.

Елизавета Шунько, член-корреспондент НАМН Украины, заведующая кафедрой неонатологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, доктор медицинских наук, профессор.

Мы рекомендуем супружеской паре перед тем, как зачать новую жизнь, с целью общего оздоровления организма принимать курсами концентрированные препараты мультипробиотиков группы Симбитер. Соответственно, когда женщина входит в беременность на фоне сбалансированной микробиоты, то перинатальный период ребенка будет также здоровым. Попросту говоря, здоровая микрофлора будущей матери обеспечит здоровую микрофлору ее малышу.
По моему глубокому убеждению, даже женщине, которая считает себя абсолютно здоровой, Симбитер во время беременности поможет поддерживать оптимальный баланс микрофлоры. Это может быть курс по 3-4 недели в первом и втором триместрах. Кроме того, было бы полезно принять курс Симбитера непосредственно перед родами. Ведь при рождении ребенок проходит через родовые пути. Поэтому очень важно, чтобы мама во время родов «поделилась» с ним именно полезной естественной микрофлорой, которая станет защитой для ее дитя.

Сергій Кривопустов, професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук.

На сьогодні відомо понад 1500 клінічних випробувань пробіотиків для лікування й профілактики різних захворювань. Але потрібно робити особливий акцент на доказову базу щодо їх профілактичного і терапевтичного застосування в педіатрії. Наприклад, в лютому 2017 року робочою групою Всесвітньої гастроентерологічної організації у відповідності до критеріїв Оксфордського центру доказової медицини була повністю підтверджена ефективність цих засобів. Експертами Всесвітньої організації алергологів підтверджена важлива роль мікрофлори кишечнику в розвитку алергії. Маємо і власний позитивний досвід лікування алергічної патології за допомогою мультипробіотиків групи Симбітер.
Заслуговує на увагу резолюція «круглого столу» провідних вчених нашої країни 22 грудня 2015 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, очолюваному академіком Ю. Антипкіним. У цьому документі зазначено, що використання в профілактичній та клінічній педіатрії мультипробіотиків Симбітер сприяє ефективному усуненню мікроекологічних розладів, ліквідації багатьох патологічних процесів, комплексному нормалізуючому впливу на організм дитини.

Сергей Крамарев, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца, главный детский инфекционист Министерства здравоохранения Украины.

Наши исследования, по методологии целиком отвечающие современным научным установкам, достоверно показывают, что «Симбитер», а существенно, что есть его разновидности, рекомендуемые именно детям до трехлетнего возраста, при его профилактическом применении урежает возникновение простудных заболеваний у детей в 2,6 раза!
Мультипробиотики, как говорится, в почете, и у зарубежных врачей-педиатров. Но отличие украинского «Симбитера» от множества средств пробиотической природы состоит, в том, что это симбиоз живых мультикультур защитно-профилактической направленности. К тому же «Симбитер» достаточно удобен при использовании в домашних условиях, это не капсулы и не таблетки. Внешне все очень просто: дети охотно выпивают дозу «Симбитера» на молоке или, скажем, компоте, однако его действие безотказно.

Каринэ Непорада, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой биохимии Украинской медицинской стоматологической академии (Полтава).

Сегодня можно говорить о результатах применения Симбитера в лечении и профилактики заболеваний ротовой полости. У нас есть собственный опыт использования живых мультипробиотиков в стоматологии для лечения пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. Самое ценное и новое здесь заключается в том, что пациенты с данной патологией получали только мультипробиотикотерапию, то есть лечение не включало ни единого антибактериального препарата. В итоге мы достигли стойкой ремиссии, хороших результатов, используя такого рода монотерапию мультипробиотиками.
Чтобы сохранить целостность и функциональность приэпителиальной биопленки нужно профилактически применять мультипробиотические препараты опять-таки раз в полгода курсами 20-30 дней. Укрепленная таким образом слизистая полости рта не даст ни единого шанса транзиторной условно патогенной или патогенной микрофлоре создать болезнетворную стоматологическую агрессию.

Загрузить статью в формате

Новости

Доклад академика Широбокова "Микробно-экологическая система человека: современная концепция"

Рекомендуем всем практикующим педиатрам, акушерам, гинекологам, неонатологам и другим специалистам в области здравоохранения послушать доклад академика В. П. Широбокова, сделанный им ещё в 2011 году. Он подготовлен в сотрудничестве с доктором биологических наук профессором Д. С. Янковским и кандидатом технических наук Г. С. Дымент (НПК "О. Д. Пролисок"). Эта фундаментальная работа во многом предвосхитила нынешнюю популярность пробиотикотерапии и уникального отечественного мультипробиотика "Симбитер".

Начат выпуск нового ряда мультипробиотиков семейства «Симбитер®» - «Симбитер® форте»

НПК «О.Д. Пролисок» приступила к выпуску нового ряда мультипробиотиков семейства «Симбитер®» - «Симбитер® форте». Появление мультипробиотиков «Симбитер® форте» является результатом многолетнего творческого содружества компании «О.Д. Пролисок» с кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Подробнее...

Благодійна допомога сім'ям загиблих бійців АТО

Вівторок, 6 грудня 2016 року, Україна відзначала День збройних сил. З боку керівників держави приділяється багато уваги усім родам військ Міністерства оборони України, воїнам, які перебувають в зоні АТО та віддано належну шану тим, хто загинув, відстоюючи кордони нашої держави. У кожного із них залишилися батьки, дружини, дітки. Науково-виробнича компанія «О.Д Пролісок» на чолі з генеральним директором професором Д.С. Янковським вирішила до Дня збройних сил України підтримати морально і матеріально дітей, які втратили своїх батьків під час збройного конфлікту на сході України.

Подробнее...

"Смектовит-Д" и "Смектовит-Д омега" - новые препараты серии Смектовит для детей от 6 месяцев

Научно-производственная компания "О.Д.Пролисок" начала выпуск функционального детского питания "Смектовит® - Д" и "Смектовит® - Д омега".

Функциональное детское питание "Смектовит® - Д" и "Смектовит® - Д омега" может употребляться с целью профилактики и смягчения течения нарушений со стороны органов пищеварения и повышения иммунитета у детей от 6 месяцев до 3-х лет.

Подробнее...

Приглашаем на научно-практическую конференцию "Мультипробиотики в профилактике и лечении наиболее распространенных заболеваний" (Mp&D)

Уважаемые коллеги и посетители нашего сайта!

От имени организационного комитета, приглашаем Вас принять участие в Научно-практической конференции "Мультипробиотики в профилактике и лечении наиболее распространенных заболеваний" (Mp&D), которая будет проходить 4-6 сентября 2015 года на базе ННЦ "Институт биологии" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Посетив научно-практическую конференцию, Вы ознакомитесь с последними исследованиями и разработками лидеров науки в области пробиотикотерапии. Информация, представленная в ходе данной конференции, будет полезна не только специалистам, но и людям следящим за своим здоровьем, так как содержит инновационные методы профилактики и лечения различных заболеваний. 

В ходе конференции, Вы сможете продегустировать уникальный функциональный кисломолочный продукт "Симбивит" который создан на основе мультипробиотика "Симбитер", сочетает приятный вкус и доказанные оздоровительные свойства.

Открытие конференции состоится 4 сентября 2015г. (начало регистрации участников - с 10:00) по адресу: г. Киев, ул. Васильковская, 38, актовый зал Института последипломного образования КНУ им. Тараса Шевченко

Зарегистрироваться и получить более детальную информацию можно на сайте конференции: http://bio-knu.wix.com/mpd-2015

 

Последние публикации

Мультипробіотик СИМБІТЕР: для міцного здоров’я і дітей, і дорослих

ТОВ фірма «О.Д.Пролісок» займається розробкою та виробництвом нового покоління препаратів для бактеріальної терапії.

Чому це так важливо

Наше життя не можна уявити без мікробів: всі відносно відкриті поверхні тіла людини, слизові оболонки заселені великою кількістю як корисних (їх приблизно 99%), так і патогенних - хвороботворних (лише 1%) мікроорганізмів. Повністю стерильною, як стверджують науковці, до народження дитини є лише порожнина рота. Але й вона через 7 годин самостійного життя малюка «заповнюється» 7 видами мікроорганізмів. Через 24 години їх кількість зростає до 12. Через 10 днів дитина «пророщує» вже 21 вид мікробів, а через 12 діб у малюка завершується формування постійної мікрофлори. Слід додати також, що весь цей світ мікроорганізмів перебуває у постійній взаємодії між собою, вправно виконуючи роль надійного вартового здоров’я людини: корисні мікроби захищають від інфекцій, стимулюють роботу імунної системи, синтезують ферменти та біологічно активні речовини.

Подробнее...

Неонатолог Елизавета ШУНЬКО: «Мультипробиотики очень важны для здоровья и мамы, и новорожденного ребенка»

Для продолжения жизни на Земле природа обеспечила всем живым существам способность к воспроизведению - репродукции. И только человек может решать вопрос о времени рождения детей, их количестве. Но здесь довольно часто возникают серьезные проблемы, многие из которых связаны с незнанием элементарных фактов о своем репродуктивном здоровье и возможностях его сохранения.
Вместе с заведующей кафедрой неонатологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, доктором медицинских наук, профессором Елизаветой Шунько мы попытались вместе разобраться, что влияет на репродуктивное здоровье человека, и как привести его к физиологической норме.

Подробнее...

Учений-мікробіолог світового рівня. До 75-річчя академіка НАН України і НАМН України В.П. Широбокова.

5 квітня виповнилося 75 років відомому українському мікробіологу і вірусологу, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимиру Павловичу Широбокову.

Подробнее...

Мультипробіотики проти алергії і не тільки…

Професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук Сергій Кривопустов про деякі результати досліджень мультипробіотиків групи Симбітер.

Подробнее...

Український винахід: ліки без ліків

Президент НАМН України Віталій Цимбалюк про перспективи впровадження вітчизняних мультипробіотиків інноваційного лікувально-профілактичного спрямування

Нещодавно, в щільному робочому графіку Віталія Івановича Цимбалюка, відомого нейрохірурга світового класу, знайшовся час для зустрічі, в певному сенсі доленосної з точки зору подальших перспектив медицини. В його цікавій співбесіді із новатором унікальних мікробіологічних технологій, лауреатом премій імені І.І. Мечникова і Д.К. Заболотного НАН України, доктором біологічних наук, професором Дмитром Янковським й відомим державним та громадським діячем, колишнім головою Президії Верховної Ради Української РСР Валентиною Шевченко йшлося про те, що арсенал охорони здоров’я, в діапазоні пробіотичної терапії, може бути істотно підсилений – за рахунок інновацій біотехнології пробіотиків.

Подробнее...